Bảo trì hệ thống cơ điện

Bảo trì hệ thống cơ điện

Cung cấp giải pháp vượt trội trong công tác bảo trì cơ điện, tạo ra sự hài lòng từ phía các khách hàng. ANH KHANG ngày càng được khẳng định trên thị trường thông qua việc cung cấp dịch vụ bảo trì cơ điện hoàn hảo cho các công trình phức tạp như nhà máy nhiệt điện mông dương I, Tòa nhà SCIC, xiêu thị Bigc Thăng Long, …

Dự án Bảo trì hệ thống cơ điện