Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về tiêu chuẩn Phòng sạch

16:11 - 18/12/2020

Các yếu tố ảnh hưởng hệ thống điều hòa phòng sạch

Yêu cầu của phòng sạch đối với các lĩnh vực sản phẩm công nghệ cao hoặc trong lĩnh vực y tế ( thuốc, phòng mổ, thiết bi y tế, ..). cần được kiểm soát nống độ hạt bụi hay những chất ô nhiễm ở một mức độ theo quy...

10:22 - 16/12/2020

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8664-3:2011 phần 3: Phương pháp thử

TCVN 8664-3:2011 do Viện Trang thiết bị và Công trình y tế biên soạn, Bộ Y tế đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định. Bộ...

13:53 - 11/12/2020

Các quy tắc cần biết khi triển khai GMP trong nhà máy

Với chủ trương đảm bảo toàn diện về chất lượng sản phẩm các ngành dược phẩm, y tế, mỹ phẩm, thực phẩm. Bộ Y Tế đã ban hành các nguyên...

09:12 - 09/12/2020

Tiêu chuẩn Quốc Gia TCVN 8664-2:2011 về Phòng sạch và môi trường liên quan

TCVN 8664-2:2011 do Viện Trang thiết bị và Công trình y tế biên soạn, Bộ Y tế đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ...

10:24 - 07/12/2020

Các tiêu chí đánh giá tiêu chuẩn GMP của các đơn vị sản xuất thực phẩm chức năng

Tiêu chuẩn GMP là một tiêu chuẩn áp dụng đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, dược phẩm. Nước ta hiện nay hơn 20% người Việt sử...