Chia sẻ kinh nghiệm | Tài liệu tiêu chuẩn phòng sạch

14:32 - 04/02/2020

Vì sao doanh nghiệp cần tuân thủ tiêu chuẩn GMP - HS

Việc công nhận trên, góp phần giúp cơ quan quản lý và các doanh nghiệp sản xuất TPCN thực hiện lộ trình bắt buộc triển khai áp dụng GMP theo yêu cầu...

09:18 - 04/02/2020

Công nhân lắp điện thoại trong 'phòng sạch' có thể ung thư

Tham gia lắp điện thoại trong 'phòng sạch' với nồng độ bụi ở mức thấp nhất, không có nghĩa là công nhân sẽ được an toàn với ung thư. Hãy cùng...