Sửa đổi tiêu chuẩn phòng sạch kết hợp GMP kiểm soát ô nhiễm

13:51 - 03/01/2020

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8664-3:2011 phần 3: Phương pháp thử
Các quy tắc cần biết khi triển khai GMP trong nhà máy
Tiêu chuẩn Quốc Gia TCVN 8664-2:2011 về Phòng sạch và môi trường liên quan
Các tiêu chí đánh giá tiêu chuẩn GMP của các đơn vị sản xuất thực phẩm chức năng
Mã và tiêu chuẩn HVAC: làm mát và hiệu quả năng lượng

Tiêu chuẩn phòng sạch được áp dụng trong nhiều lĩnh vực như: Sản xuất thực phẩm, dược phẩm, hàng không vũ trụ và sản xuất ô tô.  Phòng sạch là khu vực nơi các chất gây ô nhiễm trong không khí được kiểm soát cao. Nếu không có sự kiểm soát hiệu quả, ô nhiễm có thể tàn phá các sản phẩm và quy trình.

ISO có một loại các tiêu chuẩn dành riêng cho phòng sạch, phác thảo các thông lệ và quy trình cần thiết để quản lý rủi ro ô nhiễm. Hai phần đầu tiên trong loạt bài vừa được cập nhật để tính đến những phát triển công nghệ mới nhất và yêu cầu thị trường.

ISO 14644-1:2015, Phòng sạch và môi trường kiểm soát liên quan – Phần 1: Phân loại độ sạch của không khí theo nồng độ hạt và ISO 14644-2:2015, Phòng sạch và môi trường kiểm soát liên quan – Phần 2: Giám sát để cung cấp bằng chứng về hiệu suất phòng sạch liên quan đến độ sạch của không khí theo nồng độ hạt, cung cấp khuôn khổ để phân loại và giám sát độ sạch của không khí trong phòng sạch.

Sửa đổi tiêu chuẩn phòng sạch kết hợp thực hành tốt nhất để kiểm soát ô nhiễm

Sửa đổi tiêu chuẩn phòng sạch kết hợp thực hành tốt nhất để kiểm soát ô nhiễm

David Ensor, Chủ tịch của ISO/TC 209, Uỷ ban kỹ thuật đã phát triển các tiêu chuẩn phòng sạch, được lành đạo bởi ANSI, thành viên ISO của Hoa Kỳ, dưới sự quản lý của Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường (IEST), nhận xét:

“Phòng sạch cho phép một số lượng lớn các ngành công nghiệp công nghệ cao hiện đại, do đó, công việc của Uỷ ban kỹ thuật sẽ có tác động rộng rão. Hai tiêu chuẩn phòng sạch ISO sửa đổi sẽ cải thiện khả năng định lượng và quản lý ô nhiễm hạt trong không khí trên toàn thế giới”.

Sê-ri ISO 14644 có sẵn từ thành viên ISO quốc gia của bạn hoặc từ Cửa hàng ISO.

Để có thể nắm bắt được các tiêu chuẩn phòng sạch, hãy liên hệ AKME được độ các chuyên gia tư vấn trực tiếp:

Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Anh Khang

Hotline: 1900 636 814

Email: info@akme.com.vn

Website: http://akme.com.vn/

Add: Số 184 Phúc Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

 

Akme.com.vn