Triển khai phần mềm dịch vụ công Xử lý, thu hồi thuốc vi phạm

Triển khai phần mềm dịch vụ công Xử lý, thu hồi thuốc vi phạm

09:45 - 04/08/2020

Anh Khang M&E - Chuyên thi công phòng sạch GMP
Mỹ phẩm giúp vẻ ngoài chị em thêm rạng rỡ
Thị trường dược phẩm Việt Nam lớn thứ 2 Đông Nam Á
Minh bạch trong quản lý ngành dược
Những trang phục cần thiết khi vào phòng sạch

Công văn số 12007/QLD-CL ngày 31/7/2020 của Cục Quản lý Dược về việc triển khai phần mềm dịch vụ công Xử lý, thu hồi thuốc vi phạm (TT-86)

Triển khai phần mềm dịch vụ công Xử lý, thu hồi thuốc vi phạm

Với mục đích tăng cường quản lý chất lượng thuốc ngày càng chặt chẽ hơn, kết hợp với việc cải cách thủ tục hành chính trong công tác xử lý, thu hồi thuốc vi phạm theo quy định tại Thông tư số 112018/TT-BYT ngày 04/05/2018 của Bộ Y Tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Thong tư 03/2020/TT-BYT ngày 22/01/2020 của Bộ Y Tế sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 11/2018/TT-BYT; ngày 13/11/2019, Cục Quản lý Dược đã ban hành công văn số 19356/QLD-CL gửi các đơn vị để triển khai thí điểm phần mềm dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục xử lý, thu hồi thuốc vi phạm (TT-86) trên cổng thông tin điển tử của Cục Quản lý Dược.

Đến thời điểm hiện tại, phần mềm dịch vụ công xử lý, thu hồi thuốc vi phạm (TT-86) đã hoàn thiện và được tích hợp trên trang mạng của Cục Quán lý Dược, trong đó đã có kèm theo tài liệu hướng dân sử dụng hệ thống phần mềm xử lý, thu hồi thuốc vi phạm để các đơn vị thực hiện.

Để đảm bảo tính thống nhất trong việc tiếp nhận thông tin từ các Sở Y tế, Viện Kiểm nghiệm thuốc trung ương, Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM, hệ thống trung tâm kiểm nghiệm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cắt giảm công văn, báo cáo giấy theo các quy định hiện hành, Cục Quản lý Dược đề nghị các đơn vị nghiên cứu tài liệu và tiến hành triển khai phần mềm dịch vụ công xử lý, thu hồi thuốc vi phạm (TT-86) kể ngày 01/08/2020.

Trong quá trình triển khai tác nghiệp các đơn vị có khó khăn, vướng mắc hoặc ý kiến đóng góp xin liên hệ với Cục Quản lý Dược.

Nguồn: dav.gov.vn