Talk show Anh Khang: Quá khứ - Hiện tại - Tương lai

10:56 - 11/01/2021

Ngày 31/12, Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật Anh Khang tổ chức buổi talk show giữa ban lãnh đạo công ty và toàn thể CBCNV công ty. Với chủ đề Quá khứ - Hiện tại - Tương lại, ban lãnh đạo đã có những câu chuyện chia sẻ về những điều Anh Khang đã và đang làm được.

Anh Khang M&E tổ chức sinh nhật quý IV-2021 cho CBNV
Tưng bừng kỷ niệm sinh nhật Anh Khang Group tròn 5 tuổi
Anh Khang M&E chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
Dịch bệnh cản bước nhưng Anh Khang vẫn luôn tiến bước
Anh Khang chúc mừng quốc tế phụ nữ 2021

Ngày 31/12, Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật Anh Khang tổ chức buổi talk show giữa ban lãnh đạo công ty và toàn thể CBCNV công ty. Với chủ đề Quá khứ - Hiện tại - Tương lại, ban lãnh đạo đã có những câu chuyện chia sẻ về những điều Anh Khang đã và đang làm được. Đồng thời cũng nói lên những kế hoạch trong tương lại. Những cơ hội và thách thức mà Anh Khang sẽ phải đương đầu.

Dưới dây là một số hình ảnh trong buổi talk show: