Talk show Anh Khang: Quá khứ - Hiện tại - Tương lai

10:56 - 11/01/2021

Ngày 31/12, Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật Anh Khang tổ chức buổi talk show giữa ban lãnh đạo công ty và toàn thể CBCNV công ty. Với chủ đề Quá khứ - Hiện tại - Tương lại, ban lãnh đạo đã có những câu chuyện chia sẻ về những điều Anh Khang đã và đang làm được.

[Video] Tổng hợp các dự án đã được hoàn thành trong năm 2020 của Anh Khang ME
Cuộc thi "trang trí không gian làm việc" tại Anh Khang M&E
AKME - THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2020
LỄ KỶ NIỆM 04 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY ANH KHANG (AKME)
Văn hóa Anh Khang (AKME)

Ngày 31/12, Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật Anh Khang tổ chức buổi talk show giữa ban lãnh đạo công ty và toàn thể CBCNV công ty. Với chủ đề Quá khứ - Hiện tại - Tương lại, ban lãnh đạo đã có những câu chuyện chia sẻ về những điều Anh Khang đã và đang làm được. Đồng thời cũng nói lên những kế hoạch trong tương lại. Những cơ hội và thách thức mà Anh Khang sẽ phải đương đầu.

Dưới dây là một số hình ảnh trong buổi talk show: