Đề án quy hoạch hệ thống kiểm nghiệm, kiểm định Nhà nước về dược phẩm, mỹ phẩm, TPCN

14:31 - 22/05/2020

Cập nhật chủ trương chung trong đăng ký thuốc
Danh sách cơ sở được cấp GCNĐĐKKDD phạm vi xuất, nhập khẩu
Quyết định 1465/QĐ-BYT ngày 30/3/2020 công bố danh mục thuốc biệt dược gốc đợt 20
Thông tư 36/2018/TT-BYT về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc
Một số tiêu chuẩn về phòng sạch bệnh viện

Công văn số 4692/QLD-CL về việc dự thảo Đề án quy hoạch hệ thống kiểm nghiệm, kiểm định Nhà nước về dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng:

Công văn số 4692/QLD-CL