Quyết định 1465/QĐ-BYT ngày 30/3/2020 công bố danh mục thuốc biệt dược gốc đợt 20

13:42 - 24/04/2020

Đề án quy hoạch hệ thống kiểm nghiệm, kiểm định Nhà nước về dược phẩm, mỹ phẩm, TPCN
Cập nhật chủ trương chung trong đăng ký thuốc
Danh sách cơ sở được cấp GCNĐĐKKDD phạm vi xuất, nhập khẩu
Thông tư 36/2018/TT-BYT về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc
Một số tiêu chuẩn về phòng sạch bệnh viện

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 1465/QĐ-BYT công bố danh mục thuốc biệt dược gốc đợt 20

Công bố kèm theo quyết định này là danh mục Thuốc biệt Dược gốc gồm 62 thuốc.