Cung cấp, lắp đặt thiết bị phòng sạch | Giải pháp phòng sạch

16:26 - 28/11/2019 2757

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHÒNG SẠCH

Công ty Cổ phần Cơ điện Phòng sạch Anh Khang chuyên cung cấp, lắp đặt thiết bị phòng sạch, được thành lập với mục đích và tôn chỉ hàng đầu là xây dựng một phong cách kinh doanh chuyên nghiệp với đối tượng phục vụ là...