Danh sách các cơ sở sản xuất thuốc thú y đạt GMP

16:51 - 01/03/2021

Danh sách các CSSX trong nước đạt tiêu chuẩn nguyên tắc GMP
Danh sách các đơn vị đã được cấp Giấy chứng nhận GMP cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP vị thuốc cổ truyền
Hệ thống giám sát môi trường phòng sạch: Bạn có biết?
Sản xuất bao bì dược phẩm theo hướng dẫn GMP-WHO

Danh sách các cơ sở sản xuất thuốc thú y đạt GMP đến tháng 3 năm 2020

Tiêu chuẩn GMP được áp dụng trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến các sản phẩm có tiêu chuẩn cao như: Dược phẩm, Thiết bị y tế, mỹ phẩm,... Trong sản xuất dược phẩm, GMP còn được gọi là "Thực hành tốt sản xuất thuốc"

Dù là thuốc chữa bệnh cho người hay cho động vật: Thú y, Thủy sản cũng đều ảnh hưởng trức tiếp hoặc gián tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Chính vì thế việc áp dụng tiêu chuẩn GMP trong sản xuất thuốc thú y và thủ sản và điều rất cần thiết và phải thực hiện rất triệt để

Khi áp dụng tiêu chuẩn này giú ngăn ngừa các mối nguy do tạp nhiễm, nhiễm chéo hay do sự phát triển của các mối nguy. Đây là nguyên tắc, nền tảng cho chất lượng sản phẩm ở Việt Nam, Bộ NN&PTNT công bố lộ trình áp dụng tiêu chuẩn GMP trong sản xuât thuốc vào năm 2004

Để đạt được tiêu chuẩn GMP - WHO thì nhà sản xuất phải đáp ứng đầu đủ 3G đó là GSp, GLP, GMP. Đây là thước đo chất lượng sản phẩm, giúp cho người chăn nuôi sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả trong phòng và trị bệnh