Danh sách các đơn vị đã được cấp Giấy chứng nhận GMP cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe

16:28 - 01/03/2021

Danh sách các cơ sở sản xuất thuốc thú y đạt GMP
Danh sách các CSSX trong nước đạt tiêu chuẩn nguyên tắc GMP
Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP vị thuốc cổ truyền
Hệ thống giám sát môi trường phòng sạch: Bạn có biết?
Sản xuất bao bì dược phẩm theo hướng dẫn GMP-WHO

Danh sách các đơn vị đã được cấp Giấy chứng nhận GMP cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe tính đến ngày 23/12/2020