Nội dung chính trong thiết kế phòng sạch

16:43 - 29/06/2020

Các yếu tố ảnh hưởng hệ thống điều hòa phòng sạch
Các bước kiểm định phòng sạch
Những yêu cầu về an toàn sản phẩm mỹ phẩm khi đưa ra thị trường
So sánh hệ thống lạnh VRV và hệ Water Chiller
Nguyên lý, cấu tạo về hệ thống HVAC

Phòng sạch hiện nay được thiết kế với tiêu chuẩn ISO 14644. Là tiêu chuẩn mà tại đó nồng độ hạt ô nhiểm trong không khí được kiểm soát. Khi thiết kế phòng sạch cần lưu ý một số nội dung chính sau.

Nội dung chính trong thiết kế phòng sạch

Cấp độ phòng sạch

Cấp độ phòng sạch

Dựa vào tiêu chuẩn quy định cấp độ phòng sạch và yêu cầu của chủ đầu tư. Sẽ áp dụng theo từng cấp độ để thiết kế cho mỗi phòng sạch.

Lưu lượng gió, vẫn tốc gió

Từ hệ số ACH có thể tính toán lưu lượng gió hoặc tốc độ gió giới hạn trong phòng sạch. Việc xác định được lưu lượng gió nhằm giảm thiểu nồng độ hạt bụi trong không khí đạt đến cấp độ phòng sạch yêu cầu.

Lựa chọn lưới lọc

Lựa chọn lưới lọc

Sử dụng các loại lưới lọc có thông số phù hợp cho phòng sạch như: HEPA, ALPA, SULPA.

Hệ thống phân phối gió

Ở mỗi cấp độ sạch, khi thiết kế sẽ quy định các hệ thống ống gió, miện gió khác nhau:
- Vị trí các lưới lọc
- VỊ trí lắp miện giớ cấp, hồi, thải,..

Áp suất phòng và điều kiển

Áp xuất phòng âm hoặc dương là để đảm bảo không gian phòng sạch không bị ô nhiểm từ các phòng liền kề hoặc ngược lại. Áp xuất chênh lệch giữa các phòng thuộc mỗi cấp độ sẽ khác nhau. Việc kiểm soát áp suất giữa các phòng nhờ vào cảm biến chênh lệnh áp xuất đặt giữa 2 không gian.