Thử nghiệm diệt virus đối với chất khử trùng phòng sạch - Phần 2

17:26 - 31/01/2021

Tiếp nối phần 1 là các chất khử trùng phòng sạch chống lại virus được nêu lên dưới đây.

Yêu cầu về chỉ số phòng sạch và phương pháp thử nghiệm
Thảo luận về luồng không khí phòng sạch - Anh Khang ME
Hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng cleanbench - Anh Khang ME
Tìm hiểu về phụ kiện phòng sạch: miếng bo góc
Chênh lệch áp suất phòng sạch dược phẩm quan trọng thế nào?

Thử nghiệm diệt virus đối với chất khử trùng phòng sạch - Phần 2

Tiếp nối phần 1 là các chất khử trùng phòng sạch chống lại virus được nêu lên dưới đây.

Xem lại bài viết mà Anh Khang M&E đã giới thiệu đến các bạn trước đó: Thử nghiệm diệt virus đối với chất khử trùng phòng sạch - phần 1


Thử nghiệm diệt virus đối với chất khử trùng phòng sạch - Phần 2

Các phương pháp kiểm tra hiệu quả diệt virus đối với chất khử trùng phòng sạch

Kiểm tra hiệu quả khử trùng chống lại virus (tiếp)

BS EN 14476 được công bố lần đầu tiên vào năm 2005, cần giảm log4 đối với hai loại virus không được bao bọc để thể hiện hoạt động diệt virus. Nhóm Picornavirus của virus RNA (Poliovirus) và nhóm Adenovirus của virus DNA (Adenovirus 5). Poliovirus được chọn làm vi rút thử nghiệm vì nó có khả năng kháng hóa chất cao, bền với axit và không bị ảnh hưởng bởi các dung môi lipid như ete, và hầu hết các chất tẩy rửa hoặc các sản phẩm bậc bốn. Vào năm 2013, Murine norovirus (MNV) đã được đưa vào làm vi rút thử nghiệm thay thế cho norovirus ở người. Các phụ lục khác trong năm 2015 và 2019 đã bổ sung vi rút Vaccinia như một loại vi rút được bao bọc để thử nghiệm rửa tay và chất khử trùng bề mặt. Tuy nhiên, kết quả từ phiên bản trước của thử nghiệm vẫn có giá trị.

Có thể đưa ra các mức độ tuyên bố về virut khác nhau bằng cách sử dụng thử nghiệm đình chỉ hiện tại, BS EN 14476: 2013 + A2: 2019 9. Để có hoạt động diệt virut hoàn toàn, cần giảm log4 đối với vi rút Polio, vi rút Adeno và Murine Norovirus. Điều này cũng sẽ bao gồm một yêu cầu chống lại tất cả các vi rút được bao bọc, chẳng hạn như SARS-CoV-2. Đối với hoạt động diệt virus phổ giới hạn: cần giảm log4 để chống lại virus Adeno & Murine Norovirus. Điều này sẽ bao gồm một yêu cầu chống lại tất cả các vi rút được bao bọc và Norovirus, Rotavirus và Adenovirus. Nếu chỉ cần một tuyên bố chống lại vi rút được bao bọc, thì cần giảm log4 đối với vi rút Vaccinia.

Gần đây hơn được đưa ra là thử nghiệm bề mặt BS EN 16777: 2018 10, quy định là sinh vật tiêu chuẩn, hai loại vi rút không có vỏ bọc, Adenovirus và Murine Norovirus, Poliovirus không được sử dụng vì các vấn đề về khô và một loại vi rút được bao bọc, vi rút Vaccinia. Chất huyền phù thử nghiệm được cấy lên bề mặt thử nghiệm và làm khô, dung dịch thử nghiệm sau đó được áp dụng để bao phủ màng vi rút đã khô. Cần giảm log4 để đạt được và không có sự giảm tiêu chí so với thử nghiệm huyền phù không giống như các phương pháp thử chất khử trùng EN khác. Để có hoạt động diệt virus hoàn toàn, cần giảm log4 đối với virus Adeno và Murine Norovirus, tuy nhiên, sản phẩm cũng cần đạt tiêu chuẩn EN14476 đối với virus bại liệt. Điều này cũng sẽ đưa ra yêu cầu chống lại tất cả các vi rút được bao bọc. Các tiêu chí vượt qua khác giống như EN 14476: 2013 + A2: 2019.

"Do khả năng chống lại chất khử trùng rất khác nhau giữa vi rút được bao bọc và vi rút không được bao bọc nên chúng ta luôn cần phải xem xét chúng một cách riêng biệt "

Chất khử trùng diệt vi rút

Hầu hết các chất khử trùng không có hiệu quả chống lại tất cả các vi sinh vật. Chất khử trùng phòng sạch được chia thành hai nhóm chính, chất khử trùng phổ rộng và chất khử trùng tiêu bào. Vì vi rút thường không phải là sinh vật quan trọng để kiểm tra phòng sạch, chất khử trùng phòng sạch sẽ không phải lúc nào cũng có vi rút trong danh mục kiểm tra tiêu chuẩn của chúng. Nhiều thử nghiệm đã được thực hiện gần đây để cho thấy rằng một chất khử trùng cụ thể có hiệu quả chống lại Coronavirus hiện tại. Luôn kiểm tra xem nhà sản xuất có sẵn bất kỳ dữ liệu kiểm tra vi rút nào hay không, vì họ có thể đã thực hiện dữ liệu đó cho một khách hàng cụ thể nhưng không công bố thường xuyên.

Do khả năng chống lại chất khử trùng phòng sạch rất khác nhau giữa vi rút được bao bọc và vi rút không được bao bọc nên chúng tôi luôn cần phải xem xét chúng một cách riêng biệt, như được củng cố bằng các thử nghiệm hiệu quả. Vì virus có vỏ bọc rất dễ bị tiêu diệt, nên hầu hết các chất diệt khuẩn phổ rộng sẽ tiêu diệt chúng. Vì các vi rút nhỏ không có vỏ bọc rất khó tiêu diệt, nên có lẽ cần phải có chất diệt khuẩn cho những sinh vật này.

Các dung dịch cồn 60 - 80% sẽ có hiệu quả chống lại các vi rút bao bọc, bao gồm cả SARS-CoV-2. Hầu hết các chất khử trùng dựa trên các hợp chất amoni bậc bốn, chất hoạt động bề mặt lưỡng tính và biguanide sẽ có hiệu quả chống lại vi rút được bao bọc, nhưng thời gian tiếp xúc sẽ khác nhau. Những điều này không có khả năng ảnh hưởng đến vi rút không được bao bọc. Để diệt vi rút không được bao bọc, cần có chất diệt khuẩn như axit hypochlorous (> 1000ppm), hypoclorit (> 5000ppm), axit peracetic, hỗn hợp hydro peroxit / axit peracetic, thời gian tiếp xúc sẽ thay đổi.

Vì vậy, mặc dù không có thử nghiệm hiệu quả diệt vi khuẩn cụ thể nào để đánh giá chất khử trùng trong thực phẩm, khu công nghiệp, gia đình và cơ quan, như thường được sử dụng bởi các nhà sản xuất chất khử trùng phòng sạch, nhưng có các thử nghiệm EN về hiệu quả diệt vi khuẩn mà các nhà sản xuất có thể và sử dụng. Nếu một công ty đang tìm kiếm một chất khử trùng đã được kiểm chứng cho SARS-CoV-2 thì bất kỳ chất khử trùng nào vượt qua các bài kiểm tra EN về vi rút không được bao bọc hoặc vi rút được bao bọc sẽ được chấp nhận.


Công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật Anh Khang

Hotline: 1900 636 814

Email: info@akme.com.vn

Website: akme.com.vn

Add: Số 184 Phúc Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội