Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8664-3:2011 phần 3: Phương pháp thử

10:22 - 16/12/2020

TCVN 8664-3:2011 do Viện Trang thiết bị và Công trình y tế biên soạn, Bộ Y tế đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định. Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 8664-3:2011 hoàn toàn tương đương với ISO 14644-3:2005

Các quy tắc cần biết khi triển khai GMP trong nhà máy
Tiêu chuẩn Quốc Gia TCVN 8664-2:2011 về Phòng sạch và môi trường liên quan
Các tiêu chí đánh giá tiêu chuẩn GMP của các đơn vị sản xuất thực phẩm chức năng
Mã và tiêu chuẩn HVAC: làm mát và hiệu quả năng lượng
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5687:2010 hệ thống điều hòa không khí

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8664-3:2011 phần 3: Phương pháp thử

TCVN 8664-3:2011 do Viện Trang thiết bị và Công trình y tế biên soạn, Bộ Y tế đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định. Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 8664-3:2011 hoàn toàn tương đương với ISO 14644-3:2005

TCVN 8664-3:2011 do Viện Trang thiết bị và Công trình y tế biên soạn, Bộ Y tế đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Về bộ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8664:2011 (ISO 14644)

Bộ TCVN 8664:2011 (ISO 14644) Phòng sạch và môi trường kiểm soát liên quan gồm các tiêu chuẩn sau:

- Phần 1: Phân loại độ sạch không khí.

- Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật để thử nghiệm và theo dõi nhằm chứng minh sự phù hợp liên tục với TCVN 8664-1 (ISO 14644-1).

- Phần 3: Phương pháp thử.

- Phần 4: Thiết kế, xây dựng và khởi động.

- Phần 5: Vận hành.

- Phần 6: Từ vựng.

- Phần 7: Thiết bị phân tách (tủ hút, hộp đựng găng tay, môi trường cách ly đối với không khí sạch).

- Phần 8: Phân loại ô nhiễm phân tử trong không khí.

Trong bài viết này chúng ta sẽ đề cập đến phần 3 của bộ tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn Quốc Gia TCVN 8664-3:2011

Phần 3: Phương pháp thử

 Dưới đây là nội dung tiêu chuẩn

 

Công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật Anh Khang

Hotline: 1900 636 814

Email: info@akme.com.vn

Website: akme.com.vn

Add: Số 184 Phúc Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội