Tiêu chuẩn ISO 22716 trong sản xuất mỹ phẩm chất lượng cao

11:41 - 27/04/2022 93

Tiêu chuẩn ISO 22716 là tiêu chuẩn quốc tế về thực hành sản xuất tốt đối với ngành sản xuất mỹ phẩm. Tiêu chuẩn GMP ISO 22716 đề cập đến việc quản lý chất lượng của sản phẩm mỹ phẩm đối với khách hàng, không bao gồm các hoạt động nghiên cứu, thương mại

Tiêu chuẩn phòng sạch thực phẩm GMP - Anh Khang M&E
Kho GSP là gì? Kho đạt tiêu chuẩn GSP trong bảo quản dược phẩm
GLP là gì? Nguyên tắc, yêu cầu của tiêu chuẩn GLP
Tiêu chuẩn ISO 14644 – 1 (cập nhật mới nhất năm 2022)
Tiêu chuẩn HACCP trong sản xuất thực phẩm

Tiêu chuẩn ISO 22716 là tiêu chuẩn quốc tế về thực hành sản xuất tốt đối với ngành sản xuất mỹ phẩm. Tiêu chuẩn GMP ISO 22716 đề cập đến việc quản lý chất lượng của sản phẩm mỹ phẩm đối với khách hàng, không bao gồm các hoạt động nghiên cứu, thương mại

Giới thiệu về tiêu chuẩn GMP ISO 22716

ISO 27716 là tiêu chuẩn quốc tế về thực hành sản xuất tốt GMP trong ngành công nghiệp sản xuất mỹ phẩm. Tiêu chuẩn ISO 22716 chỉ kiểm soát quy trình sản xuất, ghi nhãn, đóng gói, lưu trữ, đóng gói, thử nghiệm, vận chuyển, và phân phối các sản phẩm mỹ phẩm

Tiêu chuẩn ISO 22716 đề cập đến việc quản lý chất lượng của sản phẩm mỹ phẩm đối với khách hàng. Trách nhiệm giải trình và truy xuất nguồn gốc trong các giai đoạn sản xuất và phân phối sản phẩm

ISO 22716 là tiêu chuẩn tự nguyện. Tuy nhiên, một số quốc gia yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp phải áp dụng tiêu chuẩn ISO 22716 để nhập cảnh vào hàng hóa vào nước mình

Hiện tại, ISO 22716 là phiên bản mới nhất và có giá trị sử dụng. Tương tự các tiêu chuẩn ISO khác, chứng nhận ISO 22716 có hiệu lực trong vòng 3 năm

Nội dung của tiêu chuẩn ISO 22716

ISO 22716 được xây dựng dựa trên 14 nguyên tắc sau:

Hệ thống nhân sự

Tiêu chuẩn ISO 22716

Tiêu chuẩn ISO 22716 quy định về hệ thống nhân sự thế nào?

>>> Có thể bạn chưa biết: Tiêu chuẩn HACCP trong sản xuất thực phẩm

Tiêu chuẩn ISO 22716 quy định rằng nhân viên phải được đào tạo phù hợp để sản xuất. Việc đào tạo phải được kiểm soát và lưu trữ

Bao gồm: Sơ đồ tổ chức, số lượng nhân viên, trách nhiệm chính của quản lý và nhân viên

Đào tạo nội bộ, vệ sinh cá nhân và sức khỏe của nhân viên, khách đến thăm và nhân viên chưa qua đào đạo

Trang thiết bị, dụng cụ sản xuất

Thiết bị sản xuất phải phù hợp đối với sản phẩm sản xuất. Tất cả các thành phần của thiết bị phải được làm sạch, khử trùng và bảo trì

ISO 22716 yêu cầu thiết bị của công ty mỹ phẩm phải được thiết kế, lắp đặt, hiệu chuẩn và có đầy đủ hệ thống dự phòng

Việc sử dụng và tiếp cận thiết bị chỉ nên được cung cấp cho người có thẩm quyền

Nguyên liệu, bao bì sản phẩm

Tiêu chuẩn ISO 22716 quy định rằng các nguyên liệu được mua, cả nguyên liệu tho và nguyên liệu đóng gói, phải đáp ứng các tiêu chí đã được công ty xác định. Nó phải được kiểm tra để kiểm soát chất lượng của sản phẩm cuối cùng. Tiêu chí đó bao gồm các khía cạnh vật lý, vi sinh và hóa học

Tương tự như vậy, chất lượng nước sử dụng trong sản xuất phải được kiểm soát, các tiêu chí và biện pháp thích hợp phải được thiết lập để mua, tiếp  nhận, trạng thái, xuất xưởng, bảo quản và đánh giá lại nguyên liệu thô

Mặt bằng bố trí, vị trí nhà xưởng sản xuất

Mặt bằng phải được thiết kế, xây dựng, bố trí và sử dụng để đảm bảo việc bảo vệ sản phẩm, cũng như làm sạch, vệ sinh và bảo trì hiệu quản. Điều này nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro, lây nhiễm chéo vào sản phẩm

Quản lý sản xuất

Tiêu chuẩn ISO 22716 bắt buộc các công ty mỹ phẩm phải kiểm soát mọi giai đoạn của quy trình sản xuất. Kể cả hoạt động đóng gói để tạo ra sản phẩm cuối cùng đáp ứng các đặc tính đã xác định

Các công ty, nhà máy phòng sạch mỹ phẩm phải có khả năng đảm bảo sự sẵn có của các tài liệu liên quan. Phải thực hiện kiểm tra ban đầu, số lô được chỉ định và nhập kho nguyên liệu thô. Họ phải các định các hoạt động trọng quy trình, kiểm soát trong quy trình và bảo quản sản phẩm trong giai đoạn sản xuất và đóng gói

Quản lý nhà thầu phụ

Công ty sản xuất cũng cần kiểm soát đối với các nhà thầu phụ, hoặc trong trường hợp mình là nhà thầu phụ của các đơn vị khác

Công ty cần phải tuân thủ các quy định trong hợp đồng thầu phụ. Hợp đồng thỏa thuận bằng văn bản, phải được thiết lập, xác nhận và kiểm soát bởi nhà thầu và nhà thầu phụ

Thành phẩm

Tiêu chuẩn ISO 22716 buộc các công ty mỹ phẩm phải đảm bảo rằng các sản phẩm cuối cùng đáp ứng các tiêu chí chấp nhận đã xác định trước khi phân phối sản phẩm trên thị trường. Tương tự như vậy, thành phẩm phải được kiểm soát tuân thủ các phương pháp kiểm tra đã định

Các công ty nên xử lý việc bảo quản, vận chuyển, thu hồi và trả hàng theo các duy trì chất lượng của sản phẩm cuối cùng

Phòng thí nghiệm kiểm soát chất lượng

Phòng thí nghiệm kiểm soát chất lượng phải áp dụng các nguyên tắc do ISO 22716 thiết lập về nhân sự, thiết bị, cơ sở, hợp đồng và tài liệu

Phòng thí nghiệm kiểm soát chất lượng phải thực hiện việc lấy mẫu, thử nghiệm, phân tích để đảm bảo các kiểm soát liên quan và cần thiết

Điều này, cung cấp một biện pháp bảo vệ rằng nguyên vật liệu được phân phối để sử dụng và thành phẩm được đưa đi phân phối, chỉ khi chất lượng của chúng đáp ứng các tiêu chí chấp nhận đã thiết lập

Quản lý sai lệch

Sai lệch phải được xác định bằng cách thu thập đủ dữ liệu và thực hiện các biện pháp khắc phục. Một điều khác mà các công ty mỹ phẩm cần nhớ đó là xác định việc xử lý sản phẩm nằm ngoài quy cách

Quản lý chất thải

Tiêu chuẩn ISO 22716 yêu cầu các công ty, nhà máy sản xuất mỹ phẩm phải xử lý chất thải một các hợp vệ sinh, trật tự và kịp thời

Tiến hành và kiểm soát các thay đổi

Nhân viên có thẩm quyền phải phê duyệt các kế hoạch và hành động khi có sự thay đổi có thể ảnh hưởng đến chất lượng của thành phẩm trên cơ sở dữ liệu đầy đủ

Xử lý khiếu nại và thu hồi

Tiêu chuẩn ISO 22716 hướng dẫn rằng tất cả các khiếu nại liên quan đến sản phẩm cần được quản lý, điều ta xem xét và theo dõi. Các hành động cần được thực hiện nếu có thu hồi và hành động khắc phục phải tuân theo

Thực hiện kiểm toán và thanh tra nội bộ

Các công ty, nhà máy sản xuất mỹ phẩm phải giám sát việc thực hiện ISO 22716, các hành động khắc phục cần được khuyến nghị và lập kế hoạch

Tài liệu thích hợp và đầy đủ

ISO 22716 quy định rằng tài liệu là một phần quan trọng của thực hành sản xuất tốt. tài liệu nhằm mục đích xác định các hoạt động GMP, bảo mật bằng chứng về các quy trình. Đồng thời ngăn ngừa nhầm lẫn và mất thông tin

Lợi ích mà tiêu chuẩn GMP ISO 22716 mang lại

Đối với doanh nghiệp đạt được chứng nhận ISO 22716 – GMP mỹ phẩm, doanh nghiệp sẽ nhận được các quyền lợi:

  • Kiểm soát toàn diện được mối nguy, rủi ro trong quá trình sản xuất mỹ phẩm
  • Hỗ trợ cải thiện hệ thống quản lý chất lượng
  • Giảm chi phí thu hồi, xử lý chất thải nhờ giảm số lượng sản phẩm hư hỏng
  • Hỗ trợ quản lý hiệu quản nguồn nhân lực
  • Khẳng định mỹ phẩm chất lượng, an toàn đối với người tiêu dùng
  • Nang cao hình ảnh thương hiệu trên thị trường
  • Khẳng định doanh nghiệp tuân thủ các điều kiện, quy định pháp lý hiện hành

ISO 22716 phục vụ như một hướng dẫn về cách một doanh nghiệp có thể cam kết sản xuất các sản phẩm mỹ phẩm chất lượng tuyệt vời và an toàn

Yêu cầu đối với sản xuất mỹ phẩm của liên minh Châu Âu EU

Các công ty sản xuất mỹ phẩm, bất kể ở mức độ phức tạp và quy mô có thể thực hiện tiêu chuẩn ISO 22716. Ngoài ra, chứng nhận ISO 22716 tích hợp rất tốt với sản phẩm tiêu dùng BRC, ISO 9001. Các quy định của EU về mỹ phẩm được bao gồm trong quy định mỹ phẩm của EU

Quy định này tạo ra các yêu cầu để đảm bảo khách hàng và những người tham gia vào lĩnh vực mỹ phẩm. Các yêu cầu pháp lý quy định rằng tất cả các sản phẩm mỹ phẩm lưu hành tại liên minh châu âu EU phải được tạo ra phù hợp với yêu cầu thực hành sản xuất thốt theo ISO 22716

Hy vọng qua bài viết mà Anh Khang M&E chia sẻ, giúp các bạn hiểu được tiêu chuẩn ISO 22716 là gì cũng như các yêu cầu, công tác kiểm nghiệm,…. Hãy theo dõi, cập nhật những bài viết tiếp theo của chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất về tiêu chuẩn này nhé

Thông tin chi tiết về TƯ VẤN - THIẾT KẾ - THI CÔNG PHÒNG SẠCH, vui lòng liên hệ

Công ty Cổ phần Cơ điện Phòng sạch Anh Khang

Hotline: 1900 636 814

Email: info@akme.com.vn

Website: akme.com.vn

Add: Lô B7 Xuân Phương Garden, Đường Trịnh Văn Bô, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.