5 tiêu chuẩn thực hành tốt trong ngành dược mà bạn cần biết

06:00 - 26/06/2024 69

Các quy định quan trọng khi kiểm nghiệm thuốc dạng lỏng
Những thông tin cơ bản về tiêu chuẩn SSOP
Sản xuất màn hình máy tính có cần phòng sạch không?
Những tiêu chuẩn và quy trình kiểm soát chất lượng thuốc
Các phương pháp và chỉ tiêu kiểm nghiệm mỹ phẩm hiện nay

Ngành dược phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Để đảm bảo chất lượng và an toàn của các sản phẩm dược phẩm, các tiêu chuẩn thực hành tốt (Good Practices) đã được thiết lập và áp dụng rộng rãi. Dưới đây là 5 tiêu chuẩn thực hành tốt trong ngành dược mà bạn cần nắm rõ

1. Thực hành tốt sản xuất (Good Manufacturing Practice - GMP)

Thực hành tốt sản xuất (Good Manufacturing Practice - GMP) là một hệ thống đảm bảo rằng các sản phẩm được sản xuất và kiểm soát nhất quán theo các tiêu chuẩn chất lượng. GMP được thiết kế để giảm thiểu các rủi ro liên quan đến quá trình sản xuất, bao gồm ô nhiễm, sai sót, và các vấn đề an toàn khác. GMP được áp dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như dược phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm, và thiết bị y tế.

Các nguyên tắc cơ bản của GMP bao gồm:

Quản lý chất lượng

 • Đảm bảo rằng các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu chất lượng phù hợp với mục đích sử dụng của chúng.
 • Thiết lập và duy trì một hệ thống quản lý chất lượng toàn diện.

Nhân sự

 • Tuyển dụng và đào tạo nhân viên có đủ trình độ và kỹ năng.
 • Đảm bảo nhân viên được đào tạo liên tục và cập nhật kiến thức.

Cơ sở vật chất và thiết bị

 • Thiết kế và bảo trì cơ sở vật chất và thiết bị để đảm bảo chúng phù hợp cho sản xuất.
 • Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn ô nhiễm và lây nhiễm chéo.

Tài liệu và hồ sơ

 • Ghi chép và lưu trữ đầy đủ tất cả các quy trình, công thức, và kết quả sản xuất.
 • Đảm bảo tính minh bạch và dễ dàng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm.

Quy trình sản xuất

 • Tuân thủ các quy trình sản xuất chuẩn (Standard Operating Procedures - SOPs).
 • Đảm bảo rằng tất cả các bước trong quá trình sản xuất được thực hiện một cách nhất quán.

Kiểm soát chất lượng

 • Kiểm tra và kiểm soát chất lượng nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm.
 • Thực hiện các thử nghiệm và kiểm tra liên tục để đảm bảo sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng.

Kiểm tra nội bộ và đánh giá

 • Thực hiện các cuộc kiểm tra nội bộ để đánh giá việc tuân thủ các quy định GMP.
 • Sử dụng kết quả kiểm tra để cải tiến liên tục các quy trình và hệ thống chất lượng.

Xử lý sự cố và khiếu nại

 • Thiết lập quy trình để xử lý sự cố và khiếu nại từ khách hàng.
 • Điều tra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và thực hiện các biện pháp khắc phục.

2. Thực hành tốt thí nghiệm (Good Laboratory Practice - GLP)

GLP" là viết tắt của "Good Laboratory Practice" (Thực hành tốt phòng thí nghiệm). GLP là một hệ thống quản lý chất lượng bao gồm các quy trình và tiêu chuẩn được thiết kế để đảm bảo tính nhất quán, tin cậy và độ chính xác của các kết quả thử nghiệm và nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Đây là một phần quan trọng trong các ngành công nghiệp như dược phẩm, hóa chất, thực phẩm, và các lĩnh vực khác liên quan đến nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Các nguyên tắc cơ bản của GLP bao gồm:

Tổ chức và nhân sự

 • Xác định rõ ràng trách nhiệm và quyền hạn của tất cả các nhân viên.
 • Đảm bảo nhân viên được đào tạo đầy đủ và có năng lực để thực hiện các công việc được giao.

Cơ sở vật chất và thiết bị

 • Đảm bảo phòng thí nghiệm và các khu vực làm việc khác phù hợp cho các hoạt động nghiên cứu.
 • Sử dụng thiết bị đúng tiêu chuẩn, được kiểm định và bảo trì thường xuyên.

Hồ sơ và tài liệu

 • Ghi chép và lưu trữ đầy đủ các dữ liệu và tài liệu liên quan đến các thí nghiệm.
 • Đảm bảo tất cả các tài liệu và hồ sơ đều được quản lý một cách chính xác và bảo mật.

Quy trình và phương pháp

 • Sử dụng các quy trình và phương pháp thử nghiệm đã được chuẩn hóa và xác nhận.
 • Đảm bảo các quy trình này được tuân thủ một cách nghiêm ngặt trong suốt quá trình thử nghiệm.

Kiểm soát chất lượng

 • Thực hiện các biện pháp kiểm soát chất lượng để đảm bảo độ chính xác và tính nhất quán của kết quả.
 • Thường xuyên đánh giá và cải tiến các quy trình kiểm soát chất lượng.

Báo cáo và Kiểm tra

 • Báo cáo kết quả thử nghiệm một cách chính xác và đầy đủ.
 • Thực hiện các cuộc kiểm tra nội bộ và đánh giá để đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc GLP.

3. Thực hành tốt bảo quản (Good Storage Practice - GSP)

Thực Hành Tốt Bảo Quản (Good Storage Practice - GSP) là một tập hợp các nguyên tắc và hướng dẫn được thiết kế để đảm bảo rằng các sản phẩm được lưu trữ trong điều kiện tối ưu để duy trì chất lượng, an toàn và hiệu quả của chúng. GSP rất quan trọng trong các ngành như dược phẩm, thực phẩm, hóa chất và các sản phẩm y tế, nơi mà việc bảo quản đúng cách có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính hiệu quả và an toàn của sản phẩm.

Các nguyên tắc cơ bản của GSP bao gồm:

Cơ sở vật chất và thiết bị

 • Đảm bảo các khu vực lưu trữ sạch sẽ, khô ráo, thông thoáng và không có các yếu tố gây ô nhiễm.
 • Thiết kế các kho lưu trữ phù hợp với các yêu cầu đặc thù của sản phẩm (ví dụ: kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm).

Kiểm soát môi trường

 • Theo dõi và kiểm soát các điều kiện môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng để đảm bảo chúng nằm trong khoảng cho phép.
 • Sử dụng các thiết bị đo lường chính xác và duy trì chúng trong tình trạng hoạt động tốt.

Quản lý kho

 • Sắp xếp và lưu trữ sản phẩm một cách có hệ thống để dễ dàng truy xuất và kiểm tra.
 • Đảm bảo nguyên tắc FIFO (First In, First Out) hoặc FEFO (First Expired, First Out) được áp dụng để tránh lãng phí và đảm bảo tính hiệu quả của sản phẩm.

Nhân sự

 • Đào tạo nhân viên về các yêu cầu và quy trình bảo quản đặc biệt của từng loại sản phẩm.
 • Đảm bảo nhân viên hiểu rõ tầm quan trọng của việc tuân thủ GSP và các biện pháp an toàn liên quan.

Ghi chép và tài liệu

 • Ghi chép đầy đủ và chính xác tất cả các thông tin liên quan đến quá trình lưu trữ, bao gồm điều kiện bảo quản, các lô hàng, và lịch sử kiểm tra.
 • Lưu trữ hồ sơ theo cách dễ dàng truy xuất và kiểm tra.

Kiểm tra và bảo trì

 • Thực hiện các cuộc kiểm tra định kỳ để đảm bảo các điều kiện lưu trữ được duy trì và các thiết bị hoạt động tốt.
 • Thực hiện bảo trì thường xuyên và sửa chữa kịp thời khi phát hiện các vấn đề.

An toàn và bảo mật

 • Đảm bảo kho lưu trữ được bảo vệ khỏi truy cập trái phép.
 • Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ sản phẩm khỏi nguy cơ hỏa hoạn, lũ lụt, và các tai nạn khác.

Xử lý sự cố

 • Thiết lập quy trình xử lý sự cố để kịp thời khắc phục khi điều kiện lưu trữ bị vi phạm.
 • Đảm bảo rằng tất cả các sự cố và biện pháp khắc phục đều được ghi chép lại và báo cáo đúng cách.

4. Thực hành tốt nhà thuốc (Good Pharmacy Practice - GPP)

Thực Hành Tốt Nhà Thuốc (Good Pharmacy Practice - GPP) là một tập hợp các nguyên tắc và tiêu chuẩn được thiết kế để đảm bảo an toàn, hiệu quả và chất lượng trong hoạt động của nhà thuốc. GPP được áp dụng để đảm bảo rằng các sản phẩm dược phẩm được cung cấp cho người sử dụng cuối cùng đúng loại, chất lượng và số lượng, cũng như được cung cấp theo cách đúng quy định và an toàn. Điều này bao gồm cả các tiêu chuẩn về bảo quản, xử lý, cung cấp thông tin cho bệnh nhân và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác.

Các nguyên tắc cơ bản của GPP bao gồm:

Quản lý chất lượng

 • Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý chất lượng để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và tiêu chuẩn quốc tế về hoạt động nhà thuốc.
 • Đảm bảo rằng tất cả các hoạt động đều được thực hiện một cách chính xác và nhất quán.

Nhân sự

 • Đảm bảo nhân viên nhà thuốc được đào tạo đầy đủ về các quy trình GPP và có đủ kỹ năng để thực hiện công việc một cách an toàn và hiệu quả.
 • Khuyến khích và duy trì việc tiếp tục học tập và phát triển nghề nghiệp cho nhân viên.

Cơ sở vật chất và thiết bị

 • Đảm bảo cơ sở vật chất của nhà thuốc đáp ứng các tiêu chuẩn về vệ sinh, an toàn và bảo quản sản phẩm.
 • Sử dụng thiết bị và công nghệ phù hợp để bảo vệ chất lượng và an toàn của sản phẩm dược phẩm.

Bảo quản và xử lý sản phẩm

 • Đảm bảo rằng các sản phẩm dược phẩm được bảo quản và xử lý một cách đúng cách để tránh ô nhiễm và hao hụt.
 • Áp dụng các nguyên tắc FIFO (First In, First Out) hoặc FEFO (First Expired, First Out) để đảm bảo hạn sử dụng của sản phẩm.

Cung cấp thông tin cho bệnh nhân

 • Cung cấp thông tin chi tiết và dễ hiểu về thuốc cho bệnh nhân, bao gồm cách sử dụng, tác dụng phụ có thể xảy ra và các lưu ý quan trọng khác.
 • Hướng dẫn bệnh nhân về cách lưu trữ và sử dụng thuốc đúng cách.

Kiểm soát chất lượng và bảo đảm

 • Thực hiện kiểm tra định kỳ và kiểm tra chất lượng để đảm bảo rằng các sản phẩm dược phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn.
 • Đảm bảo việc sử dụng các nguồn cung cấp có thẩm quyền và tin cậy.

Xử lý sự cố và khiếu nại

 • Thiết lập quy trình để xử lý sự cố và khiếu nại từ bệnh nhân hoặc các bên liên quan.
 • Đảm bảo rằng các vấn đề được giải quyết một cách nhanh chóng và hiệu quả để bảo vệ sức khỏe của bệnh nhân.

5. Thực hành tốt phân phối (Good Distribution Practice - GDP)

Thực Hành Tốt Phân Phối (Good Distribution Practice - GDP) là một hệ thống quản lý chất lượng áp dụng trong các hoạt động phân phối sản phẩm dược phẩm, đảm bảo rằng các sản phẩm này được vận chuyển và lưu trữ một cách an toàn, hiệu quả và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng. GDP áp dụng từ khi sản phẩm rời khỏi nhà sản xuất cho đến khi đến tay người tiêu dùng cuối cùng.

Các nguyên tắc cơ bản của GDP bao gồm:

Hệ thống quản lý chất lượng

 • Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu của GDP.
 • Đảm bảo sự tuân thủ các quy định pháp luật và tiêu chuẩn quốc tế trong các hoạt động phân phối.

Cơ sở vật chất và thiết bị

 • Đảm bảo các kho lưu trữ và phương tiện vận chuyển đáp ứng các tiêu chuẩn về vệ sinh, an toàn và bảo quản sản phẩm.
 • Sử dụng thiết bị đo lường và giám sát nhiệt độ, độ ẩm để bảo đảm điều kiện lưu trữ và vận chuyển phù hợp.

Nhân sự

 • Đào tạo và cung cấp hướng dẫn cho nhân viên về các quy trình và tiêu chuẩn của GDP.
 • Đảm bảo nhân viên có đủ kỹ năng và nhận thức để thực hiện các hoạt động phân phối một cách an toàn và hiệu quả.

Bảo quản và xử lý sản phẩm

 • Đảm bảo rằng các sản phẩm được bảo quản và xử lý một cách đúng cách để đảm bảo tính chất lượng và an toàn.
 • Áp dụng nguyên tắc FIFO (First In, First Out) hoặc FEFO (First Expired, First Out) để quản lý hàng tồn kho.

Vận chuyển và giao nhận

 • Đảm bảo các sản phẩm được vận chuyển an toàn và đúng phương tiện vận chuyển.
 • Đảm bảo rằng điều kiện vận chuyển (như nhiệt độ, độ ẩm) được kiểm soát và giám sát trong suốt quá trình vận chuyển.

Kiểm soát chất lượng và bảo đảm

 • Thực hiện kiểm tra và giám sát chất lượng sản phẩm định kỳ trong quá trình phân phối.
 • Đảm bảo rằng chỉ các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng mới được phân phối và bán ra thị trường.

Xử lý sự cố và khiếu nại

 • Thiết lập quy trình để xử lý sự cố và khiếu nại từ khách hàng hoặc các bên liên quan.
 • Đảm bảo rằng các vấn đề được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả để bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng.

5 Tiêu chuẩn thực hành tốt trong ngành dược là các phần không thể thiếu nhằm đảm bảo đem đến cho người tiêu dùng sản phẩm dược phẩm có chất lượng tốt nhất. Mỗi tiêu chuẩn có một nhiệm vụ quan trọng và mong rằng bạn có thể đáp ứng các tiêu chuẩn thực hành tốt cho doanh nghiệp của mình

Thông tin chi tiết về TƯ VẤN - THIẾT KẾ - THI CÔNG PHÒNG SẠCH, vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Cơ điện Phòng sạch Anh Khang

Hotline: 1900 636 814

Email: info@akme.com.vn

Website: akme.com.vn

Add: Lô B7 Xuân Phương Garden, Đường Trịnh Văn Bô, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.