Văn bản pháp quy Phòng sạch | Tài liệu tiêu chuẩn phòng sạch

09:54 - 26/09/2022 639

Danh sách các đợt đánh giá Thực hành tốt (GxP) đã tiến hành năm 2022 (Cập nhật tới ngày 16/9/2022)

Bộ Y tế đã cập nhật danh sách các đợt đánh giá Thực hành tốt (GxP) đã tiến hành năm 2022 tới ngày 16/9/2022.  

09:37 - 26/09/2022 738

Danh sách các CSSX trong nước đạt tiêu chuẩn nguyên tắc GMP, GMP bao bì dược phẩm (Cập nhật tới ngày 16/9/2022)

Bộ Y tế đã cập nhật danh sách các CSSX trong nước đạt tiêu chuẩn nguyên tắc GMP, GMP bao bì dược phẩm tính đến ngày 16/9/2022:  

16:37 - 23/09/2022 505

Danh sách các cơ sở trong nước đạt tiêu chuẩn nguyên tắc GLP (Cập nhật tới ngày 16/9/2022)

Cục quản lý Dược nước ta đã công bố danh sách các cơ sở sản xuất trong nước đạt tiêu chuẩn nguyên tắc GLP đến hết ngày 16/09/2022.  

09:04 - 15/09/2022 1498

[MỚI NHẤT 2022] Quy trình và bộ hồ sơ tiêu chuẩn GMP

Tiêu chuẩn GMP là điều kiện bắt buộc để các nhà máy dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng được tiếp tục sản xuất. Đồng thời nó cũng...

14:11 - 14/06/2022 682

Danh sách 45 đợt đánh giá Thực hành tốt (GxP) đã tiến hành đến hết ngày 06/06/2022

Ngày 06/06/2022 vừa qua, Cục quản lý Dược nước ta đã công bố danh sách 45 đợt đánh giá Thực hành tốt (GxP) đã tiến hành năm 2022