Văn bản pháp quy Phòng sạch | Tài liệu tiêu chuẩn phòng sạch

13:43 - 14/06/2022 769

Danh sách các CSSX trong nước đạt tiêu chuẩn nguyên tắc GMP, GMP bao bì dược phẩm đến hết ngày 06/06/2022

Cục quản lý Dược nước ta đã công bố danh sách các cơ sở sản xuất trong nước đạt tiêu chuẩn nguyên tắc GMP, GMP bao bì dược phẩm đến hết ngày...

09:48 - 14/06/2022 500

Danh sách 30 cơ sở trong nước đạt tiêu chuẩn nguyên tắc GLP đến hết ngày 06/6/2022

Ngày 06/06/2022 vừa qua, Cục quản lý Dược nước ta đã công bố danh sách các cơ sở trong nước đạt tiêu chuẩn nguyên tắc GLP (Good Laboratory Practice) hay...