So sánh ISO 22000 và HACCP - Doanh nghiệp nên áp dụng tiêu chuẩn nào?

05:05 - 20/06/2024 66

GAMP 5 trong các nhà sản xuất dược phẩm
Những tiêu chuẩn và quy trình kiểm soát chất lượng thuốc
Những điều kiện phải đáp ứng theo tiêu chuẩn GMP EU của nhà máy sản xuất dược phẩm
Những thông tin cơ bản về tiêu chuẩn ISO/TS 16949
Tiêu chuẩn ISO /IEC 17025 - các yêu cầu tiêu chuẩn phòng thử nghiệm, kiểm nghiệm

Trong ngành công nghiệp thực phẩm, việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là yếu tố then chốt để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và uy tín của doanh nghiệp. Hai tiêu chuẩn phổ biến được áp dụng rộng rãi trong quản lý an toàn thực phẩm là ISO 22000 và HACCP. Vậy, doanh nghiệp nên áp dụng tiêu chuẩn nào? Bài viết này sẽ so sánh ISO 22000 và HACCP để giúp doanh nghiệp có cái nhìn rõ ràng hơn.

Khái niệm cơ bản

 • ISO 22000: Là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành. Tiêu chuẩn này tích hợp các yếu tố của HACCP và các nguyên tắc quản lý hệ thống để đảm bảo an toàn thực phẩm toàn diện từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ.
 • HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points): Là hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tập trung vào phân tích và kiểm soát các mối nguy tiềm ẩn trong quá trình sản xuất thực phẩm. HACCP được phát triển bởi NASA vào những năm 1960 và đã được áp dụng rộng rãi trong ngành thực phẩm.

Điểm giống nhau của tiêu chuẩn HACCP và ISO 22000

Mục đích chính

Cả HACCP và ISO 22000 đều nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, giúp doanh nghiệp kiểm soát và quản lý các mối nguy tiềm ẩn trong quá trình sản xuất và cung cấp thực phẩm.

Tập trung vào kiểm soát mối nguy an toàn thực phẩm

 • Phân tích mối nguy: Cả hai tiêu chuẩn đều yêu cầu phân tích các mối nguy có thể ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm.
 • Xác định các điểm kiểm soát quan trọng (CCP): HACCP và ISO 22000 đều yêu cầu xác định và kiểm soát các điểm kiểm soát quan trọng trong quy trình sản xuất.

Quy trình hệ thống hóa

Cả hai tiêu chuẩn đều yêu cầu thiết lập các quy trình hệ thống hóa nhằm kiểm soát và quản lý an toàn thực phẩm một cách khoa học và có hệ thống.

Yêu cầu về hồ sơ và tài liệu

HACCP và ISO 22000 đều yêu cầu doanh nghiệp duy trì hồ sơ và tài liệu chi tiết về quá trình sản xuất và kiểm soát an toàn thực phẩm, giúp dễ dàng truy xuất nguồn gốc và thực hiện kiểm tra, đánh giá.

Kiểm tra và xác minh

Cả hai tiêu chuẩn đều yêu cầu thực hiện các biện pháp kiểm tra, xác minh để đảm bảo rằng các biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm đang được thực hiện hiệu quả.

Quản lý và đào tạo nhân sự

Cả HACCP và ISO 22000 đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo nhân viên về các biện pháp an toàn thực phẩm và quản lý hệ thống, đảm bảo mọi người trong tổ chức đều hiểu và tuân thủ các quy trình an toàn thực phẩm.

Tuân Thủ Quy Định Pháp Lý

Cả hai tiêu chuẩn yêu cầu doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định pháp lý và yêu cầu của địa phương, quốc gia và quốc tế liên quan đến an toàn thực phẩm.

Cải tiến liên tục

Cả HACCP và ISO 22000 đều khuyến khích việc cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, đảm bảo rằng các biện pháp kiểm soát luôn được cập nhật và hiệu quả.

Điểm khác nhau của tiêu chuẩn HACCP và ISO 22000

Dưới đây là bảng chi tiết các điểm khác nhau giữa tiêu chuẩn HACCP và ISO 22000:

Tiêu chí

HACCP

ISO 22000

Phạm vi áp dụng

Tập trung chủ yếu vào sản xuất và chế biến thực phẩm

Áp dụng cho toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, từ sản xuất đến tiêu thụ

Cấu trúc

Tập trung vào 7 nguyên tắc HACCP

Tích hợp các yêu cầu của HACCP và các yếu tố quản lý hệ thống

Yêu cầu về tài liệu và hồ sơ

Đòi hỏi tài liệu và hồ sơ chi tiết về CCP

Đòi hỏi tài liệu và hồ sơ chi tiết về toàn bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Kiểm tra và xác minh

Yêu cầu kiểm tra và xác minh các CCP

Yêu cầu kiểm tra và xác minh toàn bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Quản lý nhân sự

Đào tạo nhân viên về nguyên tắc HACCP và kiểm soát CCP

Đào tạo nhân viên về các yêu cầu của ISO 22000, bao gồm HACCP và quản lý hệ thống

Cải tiến liên tục

Khuyến khích cải tiến quy trình kiểm soát CCP

Khuyến khích cải tiến toàn bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Phạm vi điều chỉnh

Tập trung vào các mối nguy cụ thể trong sản xuất và chế biến

Tích hợp an toàn thực phẩm với quản lý chất lượng, áp dụng cho toàn bộ chuỗi cung ứng

Chương trình tiên quyết (PRP)

Không bắt buộc phải có PRP

Yêu cầu các chương trình tiên quyết (PRP) để hỗ trợ hệ thống HACCP

Quản lý rủi ro

Tập trung vào phân tích và kiểm soát mối nguy tại các điểm kiểm soát quan trọng (CCP)

Kết hợp phân tích và kiểm soát mối nguy với các chương trình tiên quyết và kế hoạch HACCP

Tính hệ thống

Không bao gồm quản lý hệ thống chất lượng tổng thể

Tích hợp quản lý hệ thống chất lượng tổng thể, bao gồm QMS (Quality Management System)

Tính phổ biến

Rất phổ biến và lâu đời trong ngành thực phẩm

Tiêu chuẩn quốc tế mới hơn, kết hợp nhiều yếu tố quản lý hiện đại

Phù hợp với quy mô doanh nghiệp

Phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Phù hợp cho doanh nghiệp lớn với chuỗi cung ứng phức tạp

Tổng kết

 • Phạm vi và cấu trúc: HACCP chủ yếu tập trung vào sản xuất và chế biến thực phẩm với cấu trúc đơn giản hơn, trong khi ISO 22000 có phạm vi rộng hơn, bao gồm toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm và tích hợp các yếu tố quản lý hệ thống.
 • Tài liệu và hồ sơ: ISO 22000 yêu cầu tài liệu và hồ sơ chi tiết về toàn bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, trong khi HACCP chỉ yêu cầu tài liệu chi tiết về các điểm kiểm soát quan trọng.
 • Kiểm tra và xác minh: ISO 22000 yêu cầu kiểm tra và xác minh toàn bộ hệ thống, trong khi HACCP tập trung vào các điểm kiểm soát quan trọng.
 • Quản lý và đào tạo nhân sự: ISO 22000 yêu cầu đào tạo nhân viên về toàn bộ hệ thống quản lý, không chỉ riêng về HACCP.
 • Cải tiến liên tục: ISO 22000 khuyến khích cải tiến toàn bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, trong khi HACCP tập trung vào cải tiến quy trình kiểm soát các điểm kiểm soát quan trọng.
 • Quản lý rủi ro và chương trình tiên quyết: ISO 22000 yêu cầu các chương trình tiên quyết (PRP) và kết hợp quản lý rủi ro trong toàn bộ hệ thống, trong khi HACCP không bắt buộc phải có PRP và chỉ tập trung vào kiểm soát mối nguy tại các điểm kiểm soát quan trọng.
 • Phù hợp với quy mô doanh nghiệp: HACCP phù hợp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong khi ISO 22000 phù hợp hơn cho các doanh nghiệp lớn với chuỗi cung ứng phức tạp.

Doanh nghiệp nên chọn tiêu chuẩn nào?

Tùy thuộc vào tình hình cụ thể của doanh nghiệp, việc lựa chọn giữa ISO 22000 và HACCP sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng cả hai đều đảm bảo an toàn thực phẩm và tuân thủ quy định của Ủy ban CODEX

 • Doanh nghiệp lớn với chuỗi cung ứng phức tạp: Nên áp dụng ISO 22000 do tính toàn diện và khả năng đáp ứng các yêu cầu quốc tế, tạo niềm tin cho khách hàng và đối tác.
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa: HACCP có thể là lựa chọn tốt hơn do tính đơn giản và tập trung trực tiếp vào các mối nguy cụ thể trong quá trình sản xuất, giúp dễ dàng kiểm soát và thực hiện.

Hy vọng với những chia sẻ trên đây của anh Khang cleanroom sẽ hữu ích với bạn. Nếu cần tư vấn thêm về tiêu chuẩn hoặc tư vấn thiết kế phòng sạch thì hãy liên hệ ngay đến hotline của chúng tôi nhé

Thông tin chi tiết về TƯ VẤN - THIẾT KẾ - THI CÔNG PHÒNG SẠCH, vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Cơ điện Phòng sạch Anh Khang

Hotline: 1900 636 814

Email: info@akme.com.vn

Website: akme.com.vn

Add: Lô B7 Xuân Phương Garden, Đường Trịnh Văn Bô, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.