Quyết định số 805/QĐ-QLD về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc - Đợt 4 năm 2023

13:12 - 28/11/2023 235

Xác định rõ các ưu đãi đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp dược
Thương mại điện tử và dược phẩm
Bán thuốc qua mạng: Nhiều hệ lụy
Danh sách các đợt đánh giá Thực hành tốt (GxP) đã tiến hành năm 2024 (Cập nhật tới ngày 30/5/2024)
Danh sách các cơ sở trong nước đạt tiêu chuẩn nguyên tắc GLP (Cập nhật tới ngày 30/5/2024)

Quyết định số 805/QĐ-QLD ngày 01/11/2023 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc - Đợt 4 năm 2023