Quyết định số 878/QĐ-QLD về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc Đợt 5 - Năm 2023

10:43 - 04/12/2023 279

Xác định rõ các ưu đãi đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp dược
Thương mại điện tử và dược phẩm
Bán thuốc qua mạng: Nhiều hệ lụy
Danh sách các đợt đánh giá Thực hành tốt (GxP) đã tiến hành năm 2024 (Cập nhật tới ngày 30/5/2024)
Danh sách các cơ sở trong nước đạt tiêu chuẩn nguyên tắc GLP (Cập nhật tới ngày 30/5/2024)

Quyết định số 878/QĐ-QLD ngày 23/11/2023 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc Đợt 5 - Năm 2023