Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về tiêu chuẩn Phòng sạch

10:39 - 06/02/2020

Chiller là gì? Tầm quan trọng của Chiller trong phòng sạch

Khái niệm về Chiller vẫn còn rất mới mẻ với đại đa số mọi người. Tuy nhiên, trong ngành công nghiệp xây dựng thì Chiller lại vô cùng cần thiết...

14:32 - 04/02/2020

Vì sao doanh nghiệp cần tuân thủ tiêu chuẩn GMP - HS

Việc công nhận trên, góp phần giúp cơ quan quản lý và các doanh nghiệp sản xuất TPCN thực hiện lộ trình bắt buộc triển khai áp dụng GMP theo yêu cầu...