Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về tiêu chuẩn Phòng sạch

09:18 - 04/02/2020

Công nhân lắp điện thoại trong 'phòng sạch' có thể ung thư

Tham gia lắp điện thoại trong 'phòng sạch' với nồng độ bụi ở mức thấp nhất, không có nghĩa là công nhân sẽ được an toàn với ung thư. Hãy cùng Anh Khang M&E lý giải 1 số nguyên nhân ngay sau đây.

10:21 - 01/02/2020

Mã và tiêu chuẩn HVAC: làm mát và hiệu quả năng lượng

Các mã và tiêu chuẩn ra lệnh thiết kế các hệ thống HVAC; tuy nhiên, có nhiều cách để cải thiện thiết kế các tòa nhà không cư trú để đạt...

14:28 - 13/01/2020

Những cụm từ Tiếng Anh thường gặp trong các tài liệu hệ thống HVAC

HVAC là cụm từ viết tắt của Heating, Ventilation and Air conditioning mang nghĩa là hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí. HVAC là lĩnh vực...

13:46 - 09/01/2020

AHU là gì?

AHU là chữ viết tắt của (AIR handling unit) là một thiết bị trao đổi nhiệt thường được dùng trong hệ thống HVAC, Xưởng công nghiệp có yêu cầu cao...