Chia sẻ kinh nghiệm | Tài liệu tiêu chuẩn phòng sạch

10:50 - 28/05/2021

Tiêu chuẩn ISO 22716 trong sản xuất mỹ phẩm

ISO 22716 là tiêu chuẩn quốc tế về các thực hành sản xuất tốt (GMP) đối với ngành sản xuất mỹ phẩm và mô tả những nguyên tắc cơ bản của việc áp dụng GMP trong một cơ sở sản xuất các thành phẩm mỹ phẩmNó còn đảm...

16:11 - 18/12/2020

Các yếu tố ảnh hưởng hệ thống điều hòa phòng sạch

Yêu cầu của phòng sạch đối với các lĩnh vực sản phẩm công nghệ cao hoặc trong lĩnh vực y tế ( thuốc, phòng mổ, thiết bi y tế, ..). cần được...