Tài liệu phòng sạch | Tư vấn -Thiết kế - Thi công phòng sạch

10:06 - 30/09/2022 686

Những quy tắc làm việc trong phòng sạch sản xuất cần tuân thủ

Việc tuân thủ các quy tắc làm việc trong phòng sạch sản xuất sẽ góp phần hạn chế các chất gây ô nhiễm, bụi bẩn, vi sinh vật ảnh hưởng đến...

14:59 - 27/09/2022 859

Đèn phòng sạch - Những tiêu chuẩn đèn phòng sạch cần biết

Không giống như các loại đèn khác, đèn phòng sạch có những tiêu chuẩn nhất định để đảm bảo hiệu quả của quá trình làm việc trong phòng sạch....