Tài liệu phòng sạch | Tư vấn -Thiết kế - Thi công phòng sạch

13:26 - 05/04/2021 1037

Tiêu chuẩn GMP WHO trong sản xuất thuốc thú y, thủy sản

Một sản phẩm được gọi là tốt chỉ khi chúng tích hợp đầy đủ các yếu tố đảm bảo sản xuất theo đúng tiêu chuẩn đã đăng kí, đảm bảo...

16:20 - 16/03/2021 471

Những nội quy, quy định trong phòng sạch cần tuân thủ

Cùng Anh Khang M&E tìm hiểu những nội quy, quy định trong phòng sạch cần phải nắm rõ để đảm bảo một môi trường làm việc sạch đúng tiêu chuẩn...

20:59 - 24/01/2021 921

Đặc điểm và tiêu chuẩn của phòng sạch điện tử

Chính việc thúc đẩy chất lượng sản phẩm điện tử đã góp phần phát triển công nghệ phòng sạch nói chung và ngành phòng sạch cho nhà máy điện tử...

10:22 - 16/12/2020 720

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8664-3:2011 phần 3: Phương pháp thử

TCVN 8664-3:2011 do Viện Trang thiết bị và Công trình y tế biên soạn, Bộ Y tế đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định. Bộ...

13:53 - 11/12/2020 1113

Các quy tắc cần biết khi triển khai GMP trong nhà máy

Với chủ trương đảm bảo toàn diện về chất lượng sản phẩm các ngành dược phẩm, y tế, mỹ phẩm, thực phẩm. Bộ Y Tế đã ban hành các nguyên...

09:12 - 09/12/2020 834

Tiêu chuẩn Quốc Gia TCVN 8664-2:2011 về Phòng sạch và môi trường liên quan

TCVN 8664-2:2011 do Viện Trang thiết bị và Công trình y tế biên soạn, Bộ Y tế đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ...

10:24 - 07/12/2020 1487

Các tiêu chí đánh giá tiêu chuẩn GMP của các đơn vị sản xuất thực phẩm chức năng

Tiêu chuẩn GMP là một tiêu chuẩn áp dụng đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, dược phẩm. Nước ta hiện nay hơn 20% người Việt sử...

10:21 - 01/02/2020 1245

Mã và tiêu chuẩn HVAC: làm mát và hiệu quả năng lượng

Các mã và tiêu chuẩn ra lệnh thiết kế các hệ thống HVAC; tuy nhiên, có nhiều cách để cải thiện thiết kế các tòa nhà không cư trú để đạt...